Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów drogowych w tym projekty zjazdów publicznych i indywidualnych. Podejmujemy współpracę z projektantami branż towarzyszących oraz uzyskujemy wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje.

W szczególności są to:

 • projekty dróg i projekty wielobranżowe
 • projekty zjazdów na teren prywatny i projekty zjazdów publicznych
 • projekty chodników i ścieżek rowerowych
 • projekty parkingów i placów postojowych
 • projekty organizacji ruchu
 • analizy i prognozy ruchu
 • projekty odtworzenia nawierzchni
 • analizy przejezdności
 • konsultacje związane z branżą drogową

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie:

 • do analiz przejezdności
 • do projektów organizacji ruchu
 • do modelowania 3D

Pracę z Klientem rozpoczynamy od wstępnego spotkania i omówienia projektu pod kątem oczekiwań Inwestora oraz założeń projektowych. W trakcie trwania procesu projektowego na bieżąco informujemy o postępie prac. Ma to na celu podniesienie komfortu wzajemnej współpracy oraz daje nam możliwość szybkiego rozwiązania dodatkowych kwestii.

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych,  jednostki administracji państwowej, prywatne firmy, pracownie oraz biura.

Call Now Button