projekty zjazdów

OFERTA

 

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów drogowych w tym projekty zjazdów publicznych i indywidualnych. Podejmujemy współpracę z projektantami branż towarzyszących oraz uzyskujemy wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje.

W szczególności są to:

  • projekty dróg,
  • projekty zjazdów indywidualnych i projekty zjazdów publicznych,
  • projekty chodników i ścieżek rowerowych,
  • projekty parkingów i placów postojowych,
  • projekty organizacji ruchu
  • projekty odtworzenia nawierzchni.

 

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych,  jednostki administracji państwowej, prywatne firmy, pracownie oraz biura.

 

Pracę z Klientem rozpoczynamy od wstępnego spotkania i omówienia projektu pod kątem oczekiwań Inwestora oraz założeń projektowych.
W trakcie trwania procesu projektowego na bieżąco informujemy o postępie prac. Ma to na celu podniesienie komfortu wzajemnej współpracy oraz daje nam możliwość szybkiego rozwiązania dodatkowych kwestii.